V pondělí 23. dubna 2012 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu akcí místních spolků a obcí v rámci Grantového schématu v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána na konci března obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí.

V letošním roce bylo Grantové schéma rozděleno na 2 záměry. Záměr A byl určen pro podporu obcí v regionu v souvislosti s jejich výročím v roce 2012 a záměr B byl určen pro podporu akcí místních spolků, sdružení, klubů nebo neziskových organizací. V obou záměrech bylo celkem zaregistováno 22 žádostí o finanční podporu, které požadovaly podporu ve výši 130.000,- Kč Celkové rozpočty předložených projektů pak dosahovaly výše 668.900,- Kč. V záměru A bylo přijato 7 žádostí a v záměru B bylo přijato 15 žádostí.

Vzhledem k omezené alokaci grantového schéma pro rok 2012 ve výši 100 000,- Kč muselo dojít ze strany grantové komise k pečlivému hodnocení přijatých žádostí a k výběru těch nejpotřebnějších. Celkově tak dojde prostřednictvím Luhačovského Zálesí, o.p.s. k podpoře 15 místních akcí. Jejich seznam včetně přehledného kalendáře je k dispozici na webových stránkách www.luhacovskezalesi.cz v sekci „Informace“. Další informace jsou k dispozici u manažerky grantového schéma Ing. Magdy Hlavičkové, tel: 776 895 929, e-mail: budinova@luhacovskezalesi.cz .

Gratulujeme všem úspěšným žadatelům (dnes již příjemcům dotace) a přejeme jim hodně zdaru při realizaci jednotlivých akcí. Všechny podpořené akce budou spolupořádány společně s Luhačovským Zálesím, o.p.s. v rámci realizace místní rozvojové strategie „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.