Dotace vyhlášená Zlínským krajem na nákup, rekonstrukci a opravu nové nebo stávající zásahové požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany.

 NA CO LZE ČERPAT

  • nákup, rekonstrukce a oprava nové/použité/stávající  zásahové požární techniky,
  • nákup nových nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávajících věcných prostředků požární ochrany

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Obce Zlínského kraje, které jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání žádosti je od 1. 10. 2015 – do 30. 11. 2015

 VÝŠE DOTACE

Minimálně 30 000 Kč, maximálně 500 000 Kč

Výše dotace je maximálně 70 % celkových nákladů