Naše projekty

PRŮVODCE AKTIVNÍ TURISTIKOU V LÁZEŇSKÉM OKOLÍ

Předmětem projektu je vytvoření ucelené série průvodců v území Luhačovské Zálesí a MAS Teplička, a to v tištěné i elektronické verzi. Konkrétně se jedná o vytvoření 4 samostatných průvodců pro různorodé cílové skupiny. Cílem mikroprojektu je rozšíření činnostního...

číst více

TRNKOVÁ STEZKA 1

Předmětem projektu je rozvoj a propagace Trnkové stezky, specifického turistického produktu, který vytvářejí 3 MAS fungující na principu LEADER. Tyto jsou dominantně lokalizovány v podhůří orografického celku Vizovické vrchy, které tvoří geografický základ celého...

číst více

TRNKOVÁ STEZKA 2 ANEB TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!

Projekt je primárně zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní působnosti...

číst více

SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ NA VALAŠSKU

Projekt je zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování místních výrobců a poskytovatelé služeb působících v různých odvětvích místního hospodářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cest. ruchu, neziskové organizace, příspěvkové organizace,...

číst více

OD TRNKOVÉ STEZKY K JIŽNÍMU VALAŠSKU

Projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování již vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka|Jižní Valašsko. Tento produkt vzniká přibližně od roku 2010 ve spolupráci 3 MAS Zlínského kraje (Luhačovské Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploština),...

číst více