PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Realizované výzvy OPŽP

Uzavřené výzvy MAS Luhačovské Zálesí OPŽP!

Seznam doporučených žádostí o podporu

MAS Luhačovské Zálesí dne 01. 02. 2019 zveřejnila a vyhlásila výzvu v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výsadbu na nelesní půdě v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 03. 06. 2019 do 20:00 hod.

Zaměření výzvy je na výsadbu v extravilánu mimo lesní půdu.

Bližší údaje k výzvě:

Vyhlášení výzvy: 01. 02. 2019 v 09:00 hodin.
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 01. 02. 2019 v 09:00 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 03. 06. 2019 ve 20:00 hodin.
Celková částka dotace 2.636.160,- Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 3 101 364,71 Kč)
Míra podpory dotace: 85 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 100.000,- Kč
Maximální výše CZV: 3 101 364,71 Kč

Text výzvy – Aktuální
Hodnotící kritéria – Aktuální
Interní postupy (OPŽP) – Aktuální