PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

O projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání na Luhačovicku. Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobré praxe, její plánování a zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejím uplatňování. Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

MAP je stručný popis kroků, které nás dovedou k cílům v oblasti vzdělávání, jež si sami po vzájemné dohodě stanovíme. Na této dohodě by se měly podílet všechny subjekty zapojené do vzdělávání na Luhačovicku, tedy nejen školy, ale i organizace neformálního vzdělávání, neziskové organizace a širší veřejnost, naříklad rodiče, popřípadě i žáci.
Podstatnější než samotný dokument, který bude hmatatelným výstupem projektu, je samotný proces jeho vytváření.

Při zohlednění místně specifických problémů a potřeb musí vést naše spolupráce k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Co tedy znamená proces akčního plánování pro Vás, pro školy?


Především spolupráci a hledání společné cesty. Naším úkolem coby realizátora projektu je stát se Vaším průvodcem.

 • Podpoříme Vás při stanovení potřeb, cílů a priorit Vaší školy.
 • Pomůžeme Vám identifikovat, případně získat finanční zdroje pro jejich realizaci.
 • Dáme Vám možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti s kolegy i odborníky.
 • Podpoříme Vás v dialogu jak uvnitř Vaší školy, tak i s dalšími institucemi.
 • Podpoříme Vás v navazování vztahů, komunikaci a budování partnerství s dalšími účastníky vzdělávání na Luhačovicku.
 • Vytvoříme podmínky k setkávání a dialogu se všemi účastníky vzdělávání na Luhačovicku, rodiči, žáky, odbornou i širokou veřejností

Výstupy projektu

 • Strategický rámec: dne 23. 12. 2016 schválil Řídící výbor Strategický rámec MAP ORP Luhačovice. Dokument naleznete ZDE