PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Doubravy

Obec se rozkládá v kopcovitém údolí mezi výběžky Vizovické vrchoviny pouhých 13 km jižně od Zlína. Od severu jsou Doubravy chráněny hradbou lesů, které zabírají polovinu katastrálního území. V nich pramení Kaňovický a Černý potok, odvodňující území. Nejstarší zmínka o obci je z r. 1406, avšak součástí velkého malenovického panství byla obec pravděpodobně již před tímto datem. Svého času zde byl zřízen dokonce i vrchnostenský dvůr. Do dnešních dnů se zachovala celá řad kulturních památek, které můžeme považovat za typické pro mikroregion Luhačovské Zálesí. Na návsi stojí roubená zvonice z roku 1848 či zděná patrová komora – špýchar u č. p. 21. Pozoruhodností pro turisty je chráněné území Zelené údolí s přírodní památkou Uhliska, kde můžeme najít jedny z posledních rozsáhlejších nivních mokřadů s výskytem ohrožených druhů živočichů a rostlin na Zlínsku.

Erb

Erb obce

Geograficke informace

Populace: 531 obyvatel
Rozloha: 1018 ha
Nadmořská výška: 337 m

Kontakty

Obecní úřad
Doubravy
76345, Březůvky

www.doubravy.eu
Tel: 577991077
Email: doubravy@volny.cz