PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Dobrkovice

Vesnice Dobrkovice leží v hlubokém údolí Vizovických vrchů v západní části mikroregionu Luhačovské Zálesí. Středem obce protéká malý potok Holomňa, který je přítokem řeky Olšavy. Nejstarší doložený záznam o obci je z roku 1360, kdy byla součástí uherskobrodského panství. V katastru obce byl taktéž zaznamenán ojedinělý archeologický nález sekeromlatu kultury s lineární keramikou z doby neolitu. Chráněnou kulturní památkou v Dobrkovicích je rozměrná barokní socha sv. Jana Křtitele z r. 1744, jedna z nejkvalitnějších sochařských prací v širokém okolí. Mezi další významnou pamětihodnost řadíme dřevěnou zvonici z roku 1832. Mimo krásnou a panenskou přírodu, která se přímo nabízí pro poznání ze sedla kola, mohou Dobrkovice nabídnout svým občanům a návštěvníkům zejména areál pro sportovní vyžití včetně krásného nového dětského hřiště, kulturní dům i bohatý každoroční společenský život, zahrnující místní fašanky, stavění a kácení máje či jiné oblíbené akce jako je třeba soutěž mladých hasičů „Dobrkovický soptík“.

Erb

Erb obce

Geograficke informace

Populace: 265 obyvatel
Rozloha: 433 ha
Nadmořská výška: 276 m

Kontakty

Obecní úřad
Dobrkovice 61
76307, Velký Ořechov

www.dobrkovice.cz
Tel: 577996078
Email: ou@dobrkovice.cz