PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Bohuslavice nad Vláří jsou nevelkou podhorskou obcí se 400 obyvateli a najdeme ji v oblasti Bílých Karpat východním směrem od města Slavičín a jihozápadně od Valašských Klobouků. Od okrajových částí obce se zvedají zalesněné stráně kopců. Severním směrem od obce je uzavřená oblast zbrojní průmyslové zóny. Bohuslavicemi protéká řeka Vlára. Obcí prochází železniční trať na trase Uherský Brod – Valašské Klobouky. Jihovýchodním směrem od obce je přírodní památka Pod Vrchy, tvořena dubohabrovým lesem s bohatým zastoupením sněženky podsněžníku. V Bohuslavicích se křižuje modrá turistická značka se značenou trasou lokální cyklostezky. Obě tyto trasy nás zavedou do oblasti Bílých Karpat. První písemná zmínka o obci je z roku 1365 a obec byla součástí světlovského panství do roku 1371, jež vlastnil rod Šternberků. Po té se v držení obce vystřídala řada šlechtických rodů a v roce 1659 byly Bohuslavice připojeny k brumovskému panství. V roce 1898 až 1903 a znovu v roce 1950 byly na území obce provedeny průzkumné ropné vrty, jež potvrdily přítomnost tohoto nerostu. V obci najdeme i několik památek a to barokní sochu svatého Floriána pocházející z roku 1755. Dále kapli panny Marie Ustavičné Pomoci postavenou v roce 1942 a v jejím sousedství sochu panny Marie Lurdské z téhož roku. V jihovýchodní části obce je kamenný kříž s ukřižovaným Kristem z roku 1865.

Erb

Erb obce

Geograficke informace

Populace: 376 obyvatel
Rozloha: 685 ha
Nadmořská výška: 338 m

Kontakty

Obecní úřad
Bohuslavice nad Vláří 62
76321, Bohuslavice nad Vláří

www.bohuslavicenadvlari.cz
Tel: 577 341 023
Email: info@bohuslavicenadvlari.cz