Díky realizaci projektu vznikne prostor pro vytvoření 1 pracovního místa, jehož náplní budou aktivity spojené s fungováním destinačního managementu turistické oblasti Zlínsko a Luhačovicko. Realizace pracovního místa včetně souvisejících provozních výdajů předpokládají úhradu z dotace KUZK. Právě možnost financování této aktivity z krajských zdrojů zajišťuje stabilitu a možnost střednědobého až dlouhodobého plánování aktivit DS, což má pozitivní dopad na udržitelnost místa a obecně i na socioekonomické dopady činnosti DS.

Naše vize

Zlínsko a Luhačovicko je turisty i návštěvníky oblíbená destinace s přehlednou a ucelenou nabídkou produktů cestovního ruchu, kde jednotlivé subjekty v oblasti cestovního ruchu jsou partnery nikoli konkurenty.

Náš cíl

Vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti a zachování principů pro udržitelný cestovní ruch. Vytváření partnerství poskytovatelů služeb soukromého, veřejného i neziskového sektoru.

„Vznik destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko“ je financován/spolufinancován Zlínským krajem.