PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Zápisy z jednání orgánů MAS Luhačovské Zálesí

archiv 2017-2022

 

Plénum, Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací výbor

PLÉNUM

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Programový výbor – PER ROLLAM – 04. 06. – 07. 06. 2020

Zápis
Harmonogram výzev IROP
Harmonogram výzev PRV

Programový výbor – PER ROLLAM – 20. 07. – 23. 07. 2020

Zápis

Programový výbor – PER ROLLAM – 26. 08. – 29. 08. 2020

Zápis
Seznam vybraných projektů 6. výzvy PRV pro FICHI 1 a FICHI 3

Programový výbor – PER ROLLAM – 20. 21. – 21. 12. 2020

Zápis
Seznam vybraných projektů Výzvy č. 8 IROP – Bezpečnost dopravy a Výzvy č. 10 IROP – Terminály a parkovací systémy
Harmonogram pro rok 2021

Programový výbor – PER ROLLAM – 28. – 31. 03. 2022

Zápis

Programový výbor – PER ROLLAM – 20. – 23. 04. 2022

Zápis

Programový výbor – PER ROLLAM – 11. 08. – 14. 08. 2022

Zápis
Zápis – dodatek č. 1
Seznam doporučených projektů PRV 10. výzva

 

VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise – 20. 08. 2020
Zápis
Seznam projektů výzvy č. 6 PRV

Výběrová komise – 17. 12. 2020
Zápis z jednání VK 17. 12. 2020
Seznam projektů Výzvy č. 8 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy a Výzvy č. 10 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

Výběrová komise – 19. 04. 2021
Zápis
Seznam projektů výzvy č. 7 PRV

Výběrová komise – 21. 07. 2021
Zápis
Seznam projektů výzvy č. 8 PRV v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení
Seznam projektů Výzvy č. 11 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

Výběrová komise – 20. 01. 2022
Zápis
Seznam projektů výzvy č. 9 PRV v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení
Seznam projektů Výzvy č. 11 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení
Seznam projektů Výzvy č. 13 MAS Luhačovské Zálesí – IROP –Bezpečnost dopravy v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

Výběrová komise – 01. 07. 2022
Zápis
Zápis – dodatek
Seznam projektů výzvy č. 10 PRV v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

 

 

 

 

 

HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise – 27. 7. 2018

Zápis z jednání HK 27. 7. 2018

Hodnotící komise – 4. 10. 2018

Zápis z jednání HK 4. 10. 2018

Hodnotící komise – 29. 11. 2018

Zápis z jednání HK 29. 11. 2018

Hodnotící komise – 08. 08. 2019

Zápis z jednání HK 08. 08. 2019

Hodnotící komise – 13. 02. 2020

Zápis z jednání HK 13. 02. 2020

Hodnotící komise – 20. 08. 2020

Zápis z jednání HK 20. 08. 2020

Hodnotící komise – 17. 12. 2020

Zápis z jednání HK 17. 12. 2020

Hodnotící komise – 19. 04. 2021

Zápis z jednání HK 19. 04. 2021

Hodnotící komise – 21. 07. 2021

Zápis z jednání HK 21. 07. 2021

Hodnotící komise – 01. 07. 2022

Zápis z jednání HK 01. 07. 2022

MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor – 2. 10. 2018

Pozvánka
Zápis z jednání MV 2. 10. 2018