PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Dne 05. 06. 2024 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí další výzvu programového období 2021 – 2027!

Jedná se o tematicky zaměřenou výzvy na podnikatele a čerpá prostředky z OP TAK,

  • 8. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání

Příjem žádostí je v termínu od 05. 06. 2024 do 26. 06. 2024.

 Více informací k výzvě a podklady ke stažení zde.