PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Kaňovice

Obec Kaňovice můžeme najít na severozápadním okraji Vizovických vrchů. Obcí protéká od severu k jihu Černý potok. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1362. Že jsou zde ovšem dějiny osídlení mnohem delší, o tom svědčí archeologické nálezy v lokalitě, prokazující výskyt popelových jam a střepin z pravěkých dob. Dominantou obce je kaple zasvěcená Panně Marii Prostřednici všech milostí, která byla občany postavena v letech 1951 – 1952. V obci je od roku 1994 Památkovým ústavem Brno vyhlášeno Ochranné pásmo památek, které definuje rozsah části obce, ve které stavební objekty podléhají zvláštnímu režimu. Právě proto zde turisté nejčastěji zavítají na obhlídku těchto venkovských pamětihodností, ukazujících bohatost a nápaditost zdejší architektury. Jednou z nich je i rázovitá hliněná rolnická usedlost č. p. 19 z roku 1788, charakteristická pro mikroregion Luhačovské Zálesí, která je od roku 2005 v majetku obce a postupně na ní probíhají rekonstrukce. Stavení bude sloužit jako menší skanzen dobových prvků i jako přirozené kulturní a společenské centrum obce. V Kaňovicích není taktéž nouze o společenský život. Před několika lety zde byl obnoven fašankový průvod masek, mimo to probíhají v kulturním domě i další společenské akce pořádané obcí nebo složkami působícími v obci. Svou tradici si například získává i Kaňovický košt slivovice.

Erb

Erb obce

Geograficke informace

Populace: 263 obyvatel
Rozloha: 461 ha
Nadmořská výška: 260 m

Kontakty

Obecní úřad
Kaňovice 49
76341, Biskupice

www.kanovice.cz
Tel: 577996075
Email: kanovice@kanovice.cz