S ohledem na prodloužení lhůty, po kterou je možno předkládat Žádosti o dotaci, dochází k drobné změně v termínu 4. Výzvy k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Původně avizovaný termín Výzvy od 5. do 25. května 2011 byl modifikován následujícím způsobem:

  • Vyhlášení Výzvy: 4. května 2011
  • Příjem Žádostí o dotaci: od 16. května do 27. května 2011
  • Doplnění povinných příloh (blíže specifikováno ve Výzvě): nejpozději do 7. června 2011

Bližší informace naleznete v průběhu tohoto týdne na webových stránkách Luhačovského Zálesí v sekci LEADER 2008-2013, kde bude k dispozici úplné znění Výzvy MAS včetně celé řady dalších relevantních dokumentů – Žádosti o dotaci, Pravidel, obecných informací apod.

V případě Vašeho bližšího zájmu je možno sjednat si konzultaci s manažery Luhačovského Zálesí, o.p.s. ohledně náležitostí projektu a přípravy samotné Žádosti o dotaci včetně jednotlivých příloh, kde Vám nabízíme své služby.

Předmět Výzvy 04/2011

Hlavní opatření I.1.2.3.

Lesnická infrastruktura

FICHE V

Hlavní opatření III 2.1.1.

Obnova a rozvoj vesnic

FICHE VI

Hlavní opatření III.2.1.2.

Občanské vybavení a služby

FICHE VII

Hlavní opatření III 1.3.1.

Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky

Vedlejší opatření II 2.4.2.

Neproduktivní investice v lesích

FICHE VIII

Harmonogram Výzvy 04/2011

termín vyhlášení výzvy 4. května 2011

  • termín příjmu Žádostí o dotaci 16.- 27. května 2011
  • administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti konec května 2011
  • doplnění povinných příloh Žádosti žadatelem do 7. června 2011
  • Zasedání PV – kontrola přijatelnosti 2. týden v červnu
  • Zasedání VK – výběr projektů 2. týden v červnu
  • Předání projektů na RO SZIF Olomouc 3. týden v červnu