Předmětem Programu zeleně do měst a jejich okolí je podpora obnovy a zhodnocení přírodních ploch ve městech, obcích a jejich širším okolí a zkvalitnění životního prostředí a vizuální atraktivity intravilánu i extravilánu obce jak pro jeho obyvatele, tak návštěvníky.

Příjemce dotací

Obec, městys, město, statutární město a městská část

Předmět podpory

Předmětem Programu je zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí v návaznosti na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady a ostatní veřejnou zeleň) a zajištění jejich udržitelnosti.

 • Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací.
 • Zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí v návaznosti na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady, ostatní veřejná zeleň).
 • Výsadba původních druhů dřevin, trávníků.
 • Revitalizace drobných vodních či mokřadních stanovišť.

Minimální limit pro požadovanou dotaci je stanoven na 200 000 Kč, maximální je 400 000 Kč.

Maximální limit dotace je 80 % z celkových uznatelných výdajů projektu.

Datum podání žádosti

Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do 31. 3. 2015

Ozvěte se nám 

 • Poradenství, konzultace, školení, fora
 • Výběr vhodného programu pro podnikatelský záměr
 • Ověření oprávněnosti žadatele
 • Komplexní zpracování dotační žádosti
 • Zpracování příloh dotační žádosti (ekonomické přílohy, studie proveditelnosti, ..)
 • Administrace systému
 • Výběrová řízení
 • After care projektu – monitoring, žádost o platbu

Budeme rádi, pokud se s Vámi budeme moci setkat u nových projektů. Pro bližší informace o této výzvě nebo možných realizovaných projektech nás neváhejte kontaktovat: 

Mgr. Jaromír Kovařík

mobil: 774 230 505 | e-mail: kovarik@luhacovskezalesi.cz