Pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva MŠMT podporuje sport na celonárodní úrovni prostřednictvím Státní podpory sportu. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2015, podporovány budou modernizace sportovišť, strojů nebo zařízení.

Státní podpora sportu – program 133510

Příjemci podpory jsou ty NNO – spolky, sportovní svazy a resortní sportovní centra, města obce, které jsou vlastníkem sportovního zařízení a provozovatelem sportovní činnosti. 

  • Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací – pro NNO – spolky a svazy + obce
  • Subtitul 133513: Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace – pro NNO – spolky a svazy a resortní sportovní centra
  • Program 133610: Podpora materiálně technické základny „Národním sportovním (olympijským) centrům“ – pro NNO – spolky a svazy
  • Rekonstrukce, modernizace staveb a výstavba nových budov.
  • Modernizace strojů a strojních zařízení, nová zařízení

Cílem programu je zajištění technické obnovy, případně rekonstrukce a údržby sportovních zařízení. Dalším cílem programu je bezpečnost a technické zabezpečení sportovišt tak, aby byly kvalitativně vyváženy regionální rozdíly. Zároveň se program snaží umožnit přístup ke sportu (a sportovištím) co nejširší veřejnosti. 

Spoluúčast žadatele je min. 30 % na celkových nákladech. Termín podání žádosti je do 31. 1. 2015

Pro bližší informace o této výzvě nebo možných realizovaných projektech nás kontaktujte: 

Mgr. Jaromír Kovařík

mobil: 774 230 505 | e-mail: kovarik@luhacovskezalesi.cz