Dne 01. 06. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí osmou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6.

  • F6: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí je v termínu od 10. 06. 2021 do 02. 07. 2021.

Výzva s celkovou alokací 3 524 149 Kč je určena pro obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 23. 06. 2021. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Více informací k výzvě a podklady ke stažení zde.