Dne 15. 02. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí sedmou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6

  • F6: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Příjem žádostí je v termínu od 01. 03. 2021 do 22. 03. 2021.

Výzva s celkovou alokací 6 000 000 Kč je určena obcím nebo svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo svazkem obcí, dále školským právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a zapsaným ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 09. 03. 2021. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Více informací k výzvě a podklady ke stažení zde.