MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje dne 21. 6. 2018 čtvrtou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí.

Výzva je zaměřena na podporu zemědělců a mikro a malých podniků působících ve venkovských oblastech.

Seminář pro žadatele proběhne v pondělí 9. 7. 2018 od 10:00 hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Luhačovicích (účast na semináři je v rámci hodnocení bodově zvýhodněna! Registrujte se včas!)

Více informací http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/ (na stránce dole)