Dnešního dne byla oficiálně vyhlášena 4. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.

Na webových stránkách tak již byly zveřejněny veškeré podklady, které jsou nezbytné k přípravě Vašich projektových záměrů.

Předmět Výzvy 04/2011

Hlavní opatření I.1.2.3.

Lesnická infrastruktura

FICHE V

Hlavní opatření III 2.1.1.

Obnova a rozvoj vesnic

FICHE VI

Hlavní opatření III.2.1.2.

Občanské vybavení a služby

FICHE VII

Hlavní opatření III 1.3.1.

Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky

Vedlejší opatření II 2.4.2.

Neproduktivní investice v lesích

FICHE VIII

Harmonogram Výzvy 04/2011

  • termín vyhlášení výzvy 4. května 2011
  • termín příjmu Žádostí o dotaci 16.- 27. května 2011
  • administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti konec května 2011
  • doplnění povinných příloh Žádosti žadatelem do 7. června 2011
  • Zasedání PV – kontrola přijatelnosti 2. týden v červnu
  • Zasedání VK – výběr projektů 2. týden v červnu
  • Předání projektů na RO SZIF Olomouc 3. týden v červnu