Luhačovské Zálesí se stalo, spolu s dalšími 11 MAS ze Zlínského kraje, členy nově založeného Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR. V úterý 23. 8. 2011 se konala ustavující Valná hromada KS NS MAS ČR, na které došlo k volbě předsedy, místopředsedy, členů Výboru a Kontrolní komise. Předsedou Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR ve Zlínském kraji se stal Aleš Lahoda a místopředsedou byl zvolen Roman Kašpar.

V rámci tohoto setkání došlo také k představení nové publikace všech Místních akčních skupin ze Zlínského kraje, která vznikla za výrazné podpory Celostátní sítě pro venkov. V této publikaci jsou obsaženy základní informace o jednotlivých MAS, jejích strategiích a také o úspěšně zrealizovaných projektech v rámci programu LEADER včetně projektů spolupráce.

Prezentace MAS ZK