Ve středu 7. 9. 2011 se MAS Luhačovské Zálesí zúčastnila prezentace hodnocení Místních akčních skupin, které se konalo v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Naši místní akční skupinu zastupovali pracovníci MAS a zúčastnil se ho také nový předseda pan František Kolařík.

V rámci prezentace, která byla vytvořena pro toto hodnocení, byly představeny všechny základní činnosti a aktivity MAS, způsob jejího fungování ale především aktivity týkající se aplikace metody LEADER v praxi. Do konce září může hodnotitelská komise ještě provádět případné ověření v místně působnosti MAS. Konečné výsledky hodnocení by měly být zveřejněny 10. 10. 2011.