Mikroregion Luhačovské Zálesí zorganizoval pro představitele svých obcí poslední z chystaných vzdělávacích bloků, který se uskutečnil v úterý 29. října 2013 ve velké zasedací místnosti v Luhačovicích. Hlavní náplní školení bylo „Strategické plánování a komunitně vedený rozvoj Luhačovského Zálesí“.

Nejprve proběhla prezentace zaměřená na vyhodnocení Strategického plánu LEADER v Luhačovském Zálesí v letech 2007 – 2013, kdy zúčastněným byl prezentován přehled čerpání dotací na území Luhačovské Zálesí, a to prostřednictvím grafů a tabulek. Poté následovala druhá prezentace se zaměřením na operační programy plánovacího období 2014 – 2020.

Na závěr vzdělávacího bloku proběhlo komunitní projednání rozvoje území Luhačovského Zálesí, a to formou sestavení SWOT analýzy území Luhačovské Zálesí pod dohledem PhDr. Jany Pšejové, vedoucí oddělení koncepcí a analýz Krajského úřadu Zlínského kraje.

Cíle vzdělávacích akcí:

  • předat teoretické a praktické znalosti v oblasti manažerských a marketingových dovedností zástupců obcí (starostům, místostarostům, zastupitelům a zaměstnancům či spolupracovníkům obecních samospráv včetně obecních institucí),
  • zaměřit se na problematiku osobního rozvoje, která významně ovlivňuje efektivitu řídících pracovníků a jejich kompetentnost,
  • workshopy by měly vést k celkovému zefektivnění práce výše specifikovaných zástupců obcí a ke zlepšení propagace obcí v mikroregionu i mimo něj.

Shrnutí vzdělávacích bloků:

  • projekt zahrnoval celkem 5 školení, které byly rozděleny do 3 dnů – vzdělávacích bloků,
  • 2 celodenní vzdělávací bloky zahrnující 4 školení v oblasti manažerských a marketingových dovedností pro zástupce jednotlivých obcí se uskutečnily dne 18. 9. 2013 v Hotelu Kopanice na Žítkové a 8. 10. 2013 na Hotelu Pohoda v Pozlovicích,
  • půldenní školení / workshop v oblasti strategického plánování Luhačovského Zálesí pro následující programové období se uskutečnil 29. 10. 2013,
  • všem zúčastněným byly poskytnuty pomocné materiály v podobě prezentací, odborné literatury a videí apod.