Dne 13. 7. 2020  byl v rámci Výzvy č. 6 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 9 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – bylo podáno 5 žádostí a u Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – byly podány 4 žádosti. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí