Dne 28. 6. 2019 byl v rámci Výzvy č. 5 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 14 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – to bylo žádostí 13 a u FICHE 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byla podána 1 žádost. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí