Dne 21. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 19 žádostí o dotaci, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a 1 žádost byla odevzdána po termínu. V rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – bylo podáno 13 žádostí a u Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – to bylo žádostí 6. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí