Dne 12. 3. 2018 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo přijato celkem 8 žádostí, z toho 2 žádosti byly podány v rámci Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4 žádosti v rámci Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích a v rámci Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh byly přijaty 2 žádosti. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí