Vláda schválila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Český vzdělávací systém čeká modernizace. Některé změny půjdou pomalu, ale jiné se začnou realizovat již v následujících týdnech! Děkujeme všem, kteří se na přípravě S2030+ spolu s námi podíleli, účastnili se kulatých stolů, diskutovali s námi, posílali své podněty a komentáře! Strategie 2030+ je výsledkem společné práce odborníků, zkušených učitelů, ale i rodičů a žáků.

Strategie 2030+ ke stažení: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030