Pro zájemce o podání žádosti o dotaci v rámci 5. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí

Dovolte nám, abychom vás upozornili na právě probíhající 5. výzvu MAS Luhačovské Zálesí, která je zaměřená převážně na mikropodnikatele, zemědělské subjekty a výrobce potravin a krmiv. Blíže zde: http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/aktuality/mas-vyhlasuje-5-vyzvu-pro-podnikatele.html V pondělí 19.9.2011 je plánován od 15:30 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Pozlovice vzdělávací seminář k této Výzvě. V případě Vašeho zájmu se zúčastnit, nahlaste, prosím, svou účast nejpozději do pátku 16.9 do 13:00 hod na mail info@luhacovskezalesi.cz V případě nízkého počtu zájemců o seminář budou po celou dobu trvání Výzvy poskytovány individuální konzultace vašich projektových záměrů zaměstnanci společnosti Luhačovské Zálesí.