SFDI Vyhlašuje dotace pro rok 2016 na cyklostezky, přechody, lávky, podchody, osvětlení přechodů, světelnou signalizaci a nové technologie v dopravě a na silnicích.

Cyklostezky

 • Výstavba cyklistické stezky
 • Údržba cyklistické stezky

Např. úprava cyklostezky, nová výstavba, rozšíření a podobně.

 • Dotace ve výši 85% celkových uznatelných nákladů.
 • Termín podání žádosti: 20. ledna 2016 

Zvyšování bezpečnosti

 • Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Akce na dopravní infrastruktuře směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy

Např. bezbariérové úpravy nástupišť autobusových zastávek, úpravy chodníků a přechodů pro chodce, výstavby a rekonstrukce lávek a podchodů na bezbariérových trasách, nasvětlení přechodů, světelná signalizace, bezpečnostní prvky na vozovce, dopravní ostrůvky, protismykové vlastnosti vozovky, dopravní značení, apod.

 •  Dotace maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů, max. 20 milionů Kč.
 • Termín podání žádosti: 15. ledna 2016

 Nové technologie

Tvorba předpisů, zpracování projektové a prováděcí dokumentace, pracovních postupů a technických předpisů, aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, inteligentní systémy řídící provoz, apod.

 Dotace ve výši max. 75% celkových uznatelných nákladů.

 • Termín podání žádosti: 1. února 2016 

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • obce;
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí