Na základě rozhodnutí Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí zveřejňujeme seznam vybraných žádostí v rámci 11. výzvy IROP – cyklodoprava.

Seznam doporučených projektů.