MAS Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na semináře k operačním programům IROP a OPŽP.

Semináře, které se vztahují k:

  • 2. výzvě OPŽP – Výsadba zeleně na nelesní půdě v extravilánu  14:00 – pozvánka
  • 6. výzvě IROP – Cyklodoprava – 14:30 – pozvánka
  • 7. výzvě IROP – Terminály a parkovací systémy. – 15:00 – pozvánka

Semináře se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019, v době 14:00 – 15:30 v malé zasedací místnosti kanceláře MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.

Více informací k výzvám:

Účast na seminářích prosím potvrďte kanceláři MAS na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz

Ing. Tomáš Kovařík
Vedoucí manažer SCLLD

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Masarykova 137 | 763 26 Luhačovice
+ 420 608 197 051 | t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz