Místní akční skupina Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na seminář k 5. Výzvě k Programu rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční v pondělí 10. 6. 2019 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti kanceláře MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.

Seminář je určen pro:

podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci, zemědělské podnikatele, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů.

Svoji účast prosím potvrďte na emailu: polcakova@luhacovskezalesi.cz nebo telefonicky: 776 895 929.

Účastníci budou seznámeni jednak se základními informacemi k SCLLD MAS Luhačovské zálesí 2014 – 2020. Účelem semináře je především seznámit potenciální žadatele se základními podmínkami vyhlášené výzvy a způsobem podání žádosti. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými fichemi, na které je výzva zaměřena.

Pro více informací k vyhlášené výzvě klikněte na tlačítko

Pozvánka

Plná moc pro zastupování žadatele