Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 byla schválena řídícím orgánem. V následující době dojde k přípravě Programových rámců jednotlivých operačních programů.