Výroční zpráva Luhačovské Zálesí, o.p.s. za rok 2010 byla 5. dubna 2011 přezkoumána dozorčí radou Společnosti a doporučena ke schválení správní radě Společnosti, která tak učinila téhož dne.

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, je povinna zveřejnit veřejnosti výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý rok.

Výroční zpráva Luhačovské Zálesí, o.p.s. za rok 2010 byla 5. dubna 2011 přezkoumána dozorčí radou Společnosti a doporučena ke schválení správní radě Společnosti, která tak učinila téhož dne. Výroční zpráva je k dispozici pro veřejnost na našich webových stránkách, a to konkrétně v sekci Ke stažení.

Mimo to vznikla pro potřeby prezentace činnosti společnosti rovněž powerpointová prezentace, která vystihuje nejdůležitější aktivity a činnosti Luhačovského Zálesí, o.p.s. v uplynulém roce.