Řídící orgán IROP zaslal na MAS Luhačovské Zálesí podruhé informaci o prodloužení data ukončení výzvy č. 1 „MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“, a to z technických důvodů, které se vyskytují při práci žadatelů v informačním systému. Datum ukončení příjmu žádostí, které bylo původně stanoveno na 19.1.2018, 14:00 hod a prodlouženo o týden na 26.1.2018, 14:00 hod, se nově stanovuje na 31.1.2018, 14:00 hod.

Blíže viz http://luhacovskezalesi.cz/rozvoj-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/realizovane-vyzvy-irop/