Řídící orgán IROP dnes zaslal na MAS Luhačovské Zálesí informaci o prodloužení vyhlášení výzvy č. 1 „MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“, a to z technických důvodů, které se vyskytují při práci žadatelů v informačním systému. Datum ukončení příjmu žádostí, které bylo původně stanoveno na 19.1.2018, 14:00 hod, se tak posunuje o týden na 26.1.2018, 14:00 hod.