Úřad Regionální rady připravuje vyhlášení výzvy na revitalizaci území na venkově. Předpokládané výzvy budou vyhlášeny nejspíš od 28. 1. do 13. 3. 2015.

Na nejbližším jednání Výboru Regionální rady, které bude 28. ledna 2015, se připravuje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí zaměřených na podoblast podpory 2. 3. 1. Fyzická revitalizace území na venkově (obce do 5 000 obyvatel). V minulosti byly v této výzvě podporovány aktivity, jako např. transformace neefektivně využívaných ploch, hrubé terénní úpravy veřejných prostranství, přeložky a výstavba infrastruktury nebo odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěži. 

Předpokládané vyhlášení výzvy na předkládání žádostí bude v termínu 28. 1. – 13. 3. 2015. Podmínky výzvy budou známy 28. 1. 2015. 

K připravované výzvě k předkládání projektových žádostí jsou plánovány informační semináře pro žadatele dne 2. 2. 2015 v Olomouci a dne 3. 2. 2015 ve Zlíně. Registrace na tyto semináře bude spuštěna v nejbližších dnech.

Konzultace projektových záměrů: Martina Běťáková, mobil: 774 230 256 | e-mail: betakova@luhacovskezalesi.cz

Zdroj: rr-strednimorava.cz