Luhačovské Zálesí, o.p.s. je aktivně zapojeno do projektu spolupráce s poetickým názvem „Trnková stezka“. Spolupracuje na něm s MAS Ploština a MAS Vizovicko a Slušovicko.

Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, specifického turistického produktu, který vytvářejí participující se MAS fungující na principu LEADER. Tyto jsou dominantně lokalizovány v podhůří orografického celku Vizovické vrchy, které tvoří geografický základ celého turistického produktu Trnková stezka. Cílem projektu je identifikace dalších rozvojových možností produktu a jeho komplexní propagace. V rámci realizace projektu Trnková stezka budou připraveny propagační materiály o zajímavostech v regionu. Konkrétně se jedná o velkou rozkládací turistickou mapu a image katalog o území Trnkové stezky.

Dalšími relevantními výstupy tohoto projektu je například:

  • zpracování studie dalších rozvojových možností cestovního ruchu v zájmové oblasti s akcentem na inovativní turistické produkty a nabídku ucelených turistických balíčků v rámci Trnkové stezky
  • vytvoření webového turistického portál Trnková stezka s odkazem na relevantní turistické cíle v regionu

Mimoto došlo v rámci propagace projektu k realizaci jedné propagační akce pro veřejnost na území každé MAS, kde došlo k prezentaci „Trnkové stezky“. V případě Luhačovského Zálesí tomu tak bylo v případě loňského Pozloppetu, který se odehrál v měsíci květnu na Luhačovické přehradě.

Jelikož se všechny participující MAS rozhodli prohloubit a pokračovat v již probíhající spolupráci, byla podána v loňském roce další žádost o dotaci. Předmětem II. etapy projektu byl nákup vybavení pro pořádání společenských akcí. Jednalo se například o nákup stanů, pivních setů, dětských hradů, zařízení pro posezení a mnoho dalších.

Vzhledem k velkému přetlaku projektů v tomto opatření a poměrně malé alokaci nebyl projekt Trnková stezka II. etapa podpořen. V současné době se proto připravuje „inovovaná verze” projektového záměru, který by měl být podán v dalším kole příjmu žádostí do  opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v průběhu letošního června.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci a přípravě tohoto projektu budeme rádi za jakékoliv Vaše poznámky, náměty a tipy.