MAS Luhačovské Zálesí oznamuje, že došlo ke změně výzev č. 8, 9 a 10 programového rámce IROP zaměřené na bezpečnost dopravy, cyklodopravu a terminály a parkovací systémy.
Z důvodu, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o dotaci a prodloužení termínu umožní potenciálním žadatelům dostatek času na kvalitní přípravu projektů. Změna je ve prospěch všech žadatelů.
Nový termín pro podání žádostí o podporu je stanoven na 30.9.2020 16:00.