Mikroregion Luhačovské Zálesí zorganizoval pro představitele svých obcí první z několika chystaných vzdělávacích bloků, který se uskutečnil ve středu 18. září 2013 na Hotelu Kopanice na Žítkové. Školení se točilo kolem tématu „Osobní rozvoj – Jak porazit prokrastinaci a jak se efektivně vzdělávat“.

V rámci dopoledního programu se hovořilo o tématech jako motivace a sebedisciplína (produktivita, efektivita). Po vydatném obědu byla na programu objektivita a koučování. Na závěr školícího bloku proběhla volná diskuse. První vzdělávací blok byl zakončen večerním posezením s možností přespání v místě realizace školení.

Cíle vzdělávacích akcí:

  • předat teoretické a praktické znalosti v oblasti manažerských a marketingových dovedností zástupců obcí (starostům, místostarostům, zastupitelům a zaměstnancům či spolupracovníkům obecních samospráv včetně obecních institucí),
  • zaměřit se na problematiku osobního rozvoje, která významně ovlivňuje efektivitu řídících pracovníků a jejich kompetentnost,
  • workshopy by měly vést k celkovému zefektivnění práce výše specifikovaných zástupců obcí a ke zlepšení propagace obcí v mikroregionu i mimo něj.

Těšit se můžete i na další dva vzdělávací bloky, které pro Vás připravujeme. Jedná se o:

  • 2. blok školení na téma „Manažerský rozvoj a rozvoj v organizaci“, který se uskuteční 8. 10. 2013 od 9:00 hod. v Luhačovicích (přesné místo bude upřesněno),
  • 3. blok školení na téma „Strategické plánování a komunitně vedeným místní rozvoj Luhačovského Zálesí, který se bude konat  29. října 2013 od 9:00 hod. v Luhačovicích (přesné místo bude upřesněno).

Tisková zpráva ke stažení