V průběhu měsíce května bude vypsána MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. v pořadí již 4. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Tato potrvá od 5. do 25. května 2011, kdy je také poslední šance k zaregistrování Vašich projektů na sekretariátu MAS.

Bližší informace již brzy naleznete na webových stránkách Luhačovského Zálesí v sekci LEADER 2008-2013, kde bude k dispozici úplné znění Výzvy MAS včetně celé řady dalších relevantních dokumentů – Žádosti o dotaci, Pravidel programu, obecných informací apod.

V současné době probíhá tzv. aktualizace fichí, která přinese celou řadu novinek v otázce způsobilosti výdajů.

V případě Vašeho bližšího zájmu je možno sjednat si konzultaci s manažery Luhačovského Zálesí, o.p.s. ohledně náležitostí projektu a přípravy samotné Žádosti o dotaci včetně jednotlivých příloh, kde Vám nabízíme své služby.

Předmět Výzvy 04/2011

Hlavní opatření I.1.2.3.

Lesnická infrastruktura

FICHE V

Hlavní opatření III 2.1.1.

Obnova a rozvoj vesnic

FICHE VI

Hlavní opatření III.2.1.2.

Občanské vybavení a služby

FICHE VII

Hlavní opatření III 1.3.1.

Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky

Vedlejší opatření II 2.4.2.

Neproduktivní investice v lesích

FICHE VIII

Harmonogram Výzvy 04/2011

  • termín vyhlášení výzvy 5. – 25. květen 2011
  • administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti konec května 2011
  • doplnění Žádosti žadatelem 1. týden v květnu
  • Zasedání PV – kontrola přijatelnosti 2. týden v květnu
  • Zasedání VK – výběr projektů 2. týden v květnu
  • Předání projektů na RO SZIF Olomouc 3. týden v květnu