Zlínský kraj vyhlásil program PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, jehož cílem je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

Podporovaná aktivita: Vybavení dílen v základních školách neinvestičního charakteru (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl – ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, atd.).

Žádost o poskytnutí dotace lze podat v době od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.

Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 150 000 Kč.

Celková předpokládaná částka určená pro Program je 5 000 000 Kč.

Žadatelem o dotaci v Programu jsou: úplné základní školy se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem. Bližší informace k výzvě: https://www.kr-zlinsky.cz/mas05-20-podpora-vybaveni-dilen-v-zakladnich-skolach-aktuality-16286.html