Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v měsíci září výzvu určenou pro nestátní neziskové organizace. Naše společnost této příležitosti využila a podala v rámci této výzvy žádost o podporu v opatření Podpora NNO.

Cílem předloženého projektu je zkvalitňování a rozšiřování nabídky cestovního ruchu v rámci nekomerčního produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Nosná myšlenka produktu Trnková stezka a rovněž předkládaného projektu je vytvoření integrované nabídky pro turisty a návštěvníky v Jižním Valašsku – na území Trnkové stezky.

Přínosy projektu:

  • oživení území Jižního Valašska formou produktu Trnková stezka
  • integrace aktuálně nejednotné nabídky cestovního ruchu
  • propagace inovativních výstupů v obalsti cestovního ruchu – CykloPointy

V rámci projektu vznikne také jedno pracovní místo, jehož financování by bylo v případě úspěchu projektu zajištěno právě z prostředků MMR. Výsledky této výzvy by měly být známy na přelomu roku