Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-21. Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 25. 01. 2021 do 19. 02. 2021 do 12:00 hodin.
Více informací zde