PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Zápisy z jednání orgánů MAS Luhačovské Zálesí

Plénum, Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací výbor

archiv z let 2017-2022 najdete zde 

PLÉNUM

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Programový výbor – PER ROLLAM – 27.-30.07.2023

Zápis

Programový výbor – 26. 04. 2023

Pozvánka
Prezenční listina
Seznam projektů 8.výzvy MAS LZ PRV
Záznam usnesení PV MAS č. 10/2023
Zápis PV 
Zápis PV – dodatek č.1

 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE

HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise – 2023

Hodnotící komise v roce 2023 nejednala. 

 

MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor – 2023

Monitorovací výbor v roce 2023 nejednal.