Zápisy z jednání orgánů MAS Luhačovské Zálesí (Plénum, Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací výbor)

PLÉNUM

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Programový výbor – PER ROLLAM – 16. 04. – 19. 04. 2020

Zápis

Programový výbor – PER ROLLAM – 04. 06. – 07. 06. 2020

Zápis
Harmonogram výzev IROP
Harmonogram výzev PRV

Programový výbor – PER ROLLAM – 20. 07. – 23. 07. 2020

Zápis

VÝBĚROVÁ KOMISE

HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise – 27. 7. 2018

Zápis z jednání HK 27. 7. 2018

Hodnotící komise – 4. 10. 2018

Zápis z jednání HK 4. 10. 2018

Hodnotící komise – 29. 11. 2018

Zápis z jednání HK 29. 11. 2018

Hodnotící komise – 08. 08. 2019

Zápis z jednání HK 08. 08. 2019

Hodnotící komise – 13. 02. 2020

Zápis z jednání HK 13. 02. 2020

Hodnotící komise – 20. 08. 2020

Zápis z jednání HK 20. 08. 2020

Hodnotící komise – 17. 12. 2020

Zápis z jednání HK 17. 12. 2020

MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor – 2. 10. 2018

Pozvánka
Zápis z jednání MV 2. 10. 2018