Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace se týká Investic do zemědělských podniků, Investic týkajících se zpracování zemědělských produktů, Investice do lesních cest a do Lesní techniky.

Podporované oblasti

4.1.1 Investice do zemědělských podniků – alokace 3,28 mld. Kč

Určeno pro zemědělské podnikatele. Podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Dále je možné získat dotaci na investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – alokace 973 mil. Kč

Určeno pro zemědělské podnikatele, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, podmínkou je splnění definice mikro, malého, nebo středního podniku. Dotace je zaměřena na investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování. 

4.3.2 Lesnická infrastruktura – alokace 345 mil. Kč

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – alokace 190 mil. Kč

Žádat mohou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

Příjem žádostí

  • 29. září 2015 – 12. října. 2015

Výše dotace:

–          dle jednotlivých opatření 40 – 80 % ze způsobilých výdajů

Na koho se obrátit

Mgr. Michaela Horňáková, hornakova@luhacovskezalesil.cz, 776 895 929