V rámci 3. etapy dlouholetého projektu Naučné stezky Luhačovským Zálesím vznikla v roce 2012 Naučná stezka Luhačovským Zálesím – Na kole za poznáním a zábavou.

Tato si klade za cíl vytvoření informačního a naučného systému v západní části regionu, přičemž samotná realizace proběhla na katastrech 9 obcí mikroregionu. Celkem v rámci této etapy projektu vzniklo 10 informačních panelů, informační leták k projektu včetně interaktivní křížovky pro děti a mládež a v neposlední řadě i webová aplikace www.naucnestezky.luhacovskezalesi.cz, která sumarizuje výsledky všech 3. etap projektu.

Nově vzniklá naučná stezka je vhodným doplněním již existujících naučných stezek v regionu, které vznikaly v letech 2009 a 2010. Konkrétně se jedná se o tyto naučné stezky:

Etapa č. 1 – Naučná stezka Luhačovským Zálesím – Báje a pověsti pod Starým

  • hvězdicová síť naučných stezek v centrální části Luhačovské Zálesí
  • odkazuje na báje, pověsti, historii i současnost míst, kudy prochází

Etapa č. 2 – Naučná stezka Luhačovským Zálesím – Literárně-historické toulky Slavičínskem

  • liniová síť naučných stezek ve východní části Luhačovské Zálesí
  • prezentuje pozoruhodná místa z pohledu literatury a historie Luhačovského Zálesí

ZHODNOCENÍ PROJEKTU NAUČNÉ STEZKY LUHAČOVSKÝM ZÁLESÍM PO FINÁLNÍ 3. ETAPĚ

Realizací projektu došlo k završení systému naučných stezek v Luhačovském Zálesí, neboť aktuálně dokončená 3. etapa je zároveň etapou finální. Celkem tak v Luhačovském Zálesí s podporou MMR ČR vzniklo během 3. etap projektu 37 velkoplošných informačních panelů, cca 90 km značených tras napříč regionem a 9 000 ks propagačních materiálů, které jsou již dnes hojně distribuovány prostřednictvím informačních center, obecních úřadů a dalších organizací jak v oblasti cestovního ruchu, tak i mimo něj.

Celkový přehled o projektu, o jednotlivých etapách naučných stezek a rovněž souhrnný seznam propagačních materiálů a velkoplošných informačních panelů najdete na webové aplikaci: www.naucnestezky.luhacovskezalesi.cz, která je přehledným průvodcem pro poznávání stezek v regionu.