PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny se aktivně podílí na rozvoji komunikační platformy MAPIII a vytváří prostor pro spolupráci a partnerství v rámci území MAP Luhačovice (ORP Luhačovice).

V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního i neformálního vzdělávání v území.

Pracovní skupiny ovlivňují výstupy projektu, předávají zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí, navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP.

Pracovní skupina

Název
Tématické rozdělení
Mateřské školy předškolní vzdělávání, samostatné MŠ
Základní školy základní vzdělávání, samostatné ZŠ
Mateřské a základní školy* předškolní a základní
vzdělávání, smíšené MŠ a ZŠ
Zájmové a neformální vzdělávání DDM, ZUŠ, NNO

*pracovní skupina byla sloučena se samostatnými PS MŠ a ZŠ. Ke sloučení došlo na základě jednání jednotlivých PS.