Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Luhačovice II (MAP) je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, SWOT-3 analýzu, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Roční akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou Evaluační zprávu.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV a volí svého předsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání v rámci území MAP Luhačovice (ORP Luhačovice + ORP Zlín + OPR Valašské Klobouky).

 

Členové Řídícího výboru

Subjekt

Zástupce

Město Luhačovice Ing. Magdalena Blahová
Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
Obec Provodov Ing. Marek Prachař
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Obec Petrůvka Ing. Petra Polášková
ZŠ Luhačovice Mgr. Roman Lebloch
ZŠ a MŠ Pozlovice Mgr. Přemysl Janeček
ZŠ Velký Ořechov Mgr. Jitka Lišková
KAP Zlínského kraje Ing. Radovan Výsmek
Zlínský kraj
ZUŠ Slavičín Mgr. Jana Jakúbková
DDM Luhačovice Mgr. Eva Tomalová
NIDV / SRP Ing. Bc. Radka Krčková
Rodiče Mgr. Radka Hanusová
MAS Luhačovské Zálesí Ing. Tomáš Kovařík
MAS Luhačovské Zálesí Jana Koláčková
MAS Luhačovské Zálesí Blanka Janišová