V souvislosti se změnou zákona o obecně prospěšných společnostech a s tím související aktualizací zakladatelské listiny Luhačovského Zálesí, o.p.s. a statutu téže společnosti, přistoupili pracovníci MAS k aktualizaci Rámocvských partnerských smluv, neboli dohod, které upravují vztahy mezi MASkou a jednotlivými členy.

Nové znění Rámcových partnerských smluv bylo následně v průběhu měsíce června rozesláno ke signování všem dosavadním členům MAS. Mimoto došlo na základě doporučení pléna MAS k přijetí nových členů pod křídla společnosti. Konkrétně se jednáo šest subjektů ze soukromého sektoru:

  • Služby městyse Pozlovice s.r.o.,
  • SHD Podhradí,
  • Charita sv. Vojtěcha,C
  • harita Svaté rodiny Luhačovice,
  • TJ Sokol Petrůvka,
  • Junák – svaz skautů a skautek ČR, 14. Středisko

Celkem tak má MAS k polovině roku 2011 neuvěřitelných 54 členů. Všem těmto děkujeme za jejich dosavadní podporu a věříme, že i v následujícím obdobím bude naše spolupráce zajímavá a přínosná pro Luhačovské Zálesí.

Přesný seznam členů najdete zde: http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/profil/mas-luhacovske-zalesi/